• Slider 1
Hildegardismavo

Verlof aanvraag

Bij zeer dringende redenen kunnen extra vrije dagen worden gevraagd bij de directeur van de school. Dit kan alleen in verband met godsdienstige verplichtingen en gewichtige omstandigheden, zoals het bijwonen van een huwelijk of de begrafenis van een direct familielid. Verlof moet altijd minimaal twee dagen te voren schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd.

Per feestdag mogen maximaal twee verlofdagen worden verleend. De school mag per jaar maximaal tien dagen verlof verlenen als deze niet aansluiten op vakanties. Voor een verlof langer dan tien dagen moeten je ouders of verzorgers een aanvraag doen bij het Bureau Leerplicht van de gemeente Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op www.jos.rotterdam.nl

Naar boven