• Slider 1
Hildegardismavo

Visie en missie

Wij zijn resultaatgericht:

• Spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden

• Bieden uitdagend onderwijs

• Ontwikkelen talenten

• Bieden persoonlijke aandacht en begeleiding

Wij geven aan deze missie gestalte door voortdurend te werken aan een veilig leer- en werkklimaat in de school en de directe omgeving, open en eerlijk te communiceren, grenzen duidelijk aan te geven, regels consequent te handhaven en problemen op te lossen in een sfeer van hoor- en wederhoor.

Naar boven