• Slider 1
Hildegardismavo

Leerlingenraad en medezeggenschap

Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft de school advies over wat beter kan in en om de school. Ze vergadert regelmatig, organiseert de schoolfeesten, helpt mee in de kantine met de verkoop en nog veel meer! De leerlingenraad staat onder begeleiding van een docent, waardoor de mening van leerlingen meteen wordt gehoord.

Heb jij interesse in de leerlingenraad neem dan contact op met mevrouw J.Woudstra, via jwoudstra@lmc-vo.nl

Medezeggenschap

In de wet is vastgelegd dat ouders, leerlingen en docenten en ondersteunend personeel invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Er wordt momenteel gewerkt aan de vorming van een MR (medezeggenschapsraad) voor Hildegardis mavo waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zitting moeten krijgen.

Hierin kan met de vestigingsdirecteur of andere personeelsleden worden gepraat over de gang van zaken op school. Bijna elk onderwerp kan worden besproken: huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage, de missie van de school, en nog veel meer.

Naar boven