• Slider 1
Hildegardismavo

Gouden regels

Gouden regels

- Ik werk actief mee aan mijn eigen onderwijs (mijn spullen zijn in orde, ik heb mijn huiswerk af en ik doe goed mee in de lessen).

- Ik ga respectvol om met iedereen op school (medeleerlingen, docenten, personeel en gasten).

- Ik zorg met veilig gedrag voor een veilige schoolomgeving (ik praat onenigheid uit, ik los problemen zo snel en goed mogelijk op en ik houd mij aan gemaakte afspraken).

 

Algemene afspraken

Om tot zo goed mogelijk onderwijs te kunnen komen, hebben we als Hildegardis MAVO een aantal belangrijke afspraken opgesteld. Deze algemene afspraken hebben te maken met gedrag, schoolhouding en de omgeving waarin we samen willen werken en leren.


1. Rookwaren, alcohol en energydranken zijn om gezondheidsredenen binnen het *schoolterrein niet toegestaan.

2. Hoofddeksels en jassen zijn in het gebouw niet toegestaan. Moslima’s mogen een hoofddoek dragen die het gezicht vrij houdt.

3. Met elkaar ruimen we onze rommel op, zowel in als om de school.

4. We spreken Nederlands binnen het *schoolterrein.

5. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken achter de school.

6. Gebruik van je mobieltje (eventueel met oordopjes) is alleen toegestaan in de garderobe en de kantine. Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen te maken binnen het *schoolterrein.

7. Tijdens tussenuren verblijf je rustig in de garderobe, de kantine of achter het schoolgebouw.

* Met het schoolterrein wordt bedoeld: het hele schoolgebouw en het terrein er omheen dat bij de school hoort.

 

Naar boven