• Slider 1
Hildegardismavo

Begeleiding en ondersteuning

Op de Hildegardis Mavo wordt aan elke leerling die dat nodig heeft extra begeleiding geboden. Bijvoorbeeld in de Mavo kansklas, of tijdens de studiewerktijd (SWT) voor alle leerlingen.  Indien nodig is er heel specifieke ondersteuning zoals hulp bij dyslexie, faalangst-reductietraining of een ART-training. Alle leerlingen worden gescreend op taal- en rekenvaardigheden, en nemen in de eerste klas deel aan sociale vaardigheidstraining.

Naar boven