• Slider 1
Hildegardismavo

Brief ouderavond klas 1 t/m 3

30-10-2017 00:00:00

                     

 Hildegardis Mavo

 

 

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen klas 1, 2 en 3

Rotterdam, 19 september 2017

 

Geachte ouders, verzorgers, 

Bij deze wil ik u graag uitnodigen voor de kennismakingsavond met de mentor van uw kind. Deze ouderavond zal gehouden worden op maandagavond 25 september a.s. om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de school open en staat er koffie / thee voor u klaar, rond 20.30 uur zal de avond ten einde zijn.

U kunt op deze ouderavond kennismaken met de mentor van uw kind. We zullen beginnen met een algemene introductie en vervolgens zult u van de mentor alle informatie over de school krijgen die u nodig heeft. Er zal voor u volop gelegenheid zijn de vragen te stellen waarop u een antwoord wilt.

Het team van de Hildegardis Mavo vindt goed contact met de ouders heel erg belangrijk. In het belang van uw kind, onze leerling, willen wij er alles aan doen de samenwerking met u de komende jaren zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u via onderstaande strook laten weten of u op 25 september aanwezig zult zijn? U kunt de desbetreffende mentor ook mailen (zie websiteà onze school, mentoren 2017-2018). Uw kind moet de strook uiterlijk donderdag 21 september a.s. inleveren bij de mentor. Het is op deze avond niet de bedoeling dat uw kind meekomt.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Dhr. A. Veerman,

Directie Hildegardis mavo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van  …………………………………………………………………..….  uit klas  ……… zullen wel / niet aanwezig zijn op de kennismakingsavond van maandag 25 september 2017.

Wij komen met       O        1 persoon

                               O        2 personen

Handtekening ouder __________________________

Naar boven