• Slider 1
Hildegardismavo

Excursie NaSk klas 4 woensdag 15 november

7-11-2017 00:00:00

Geachte ouder/verzorger,

Beste leerling, 

Op woensdag 15 november 2017 vindt er een excursie plaats voor alle leerlingen in klas 4 met het vak Natuur-/scheikunde (NASK) in het vakkenpakket. Deze excursie is verplicht.

Deze excursie zal plaatsvinden bij EIC Mainport Rotterdam. Dit betekent voor uw kind het volgende:

- Op woensdag 15 november 2017 is er Herkansing SE1 en daarna volgt uw kind les volgens het lesrooster.

- Om 12.20 uur vertrekken de leerlingen onder begeleiding van enkele docenten met de bus naar EIC Mainport Rotterdam.

- Tijdens deze excursie moeten de leerlingen een opgeladen telefoon bij zich hebben.

- Om 13.00 uur start de tentoonstelling.

- Om 14.30 uur is er een pauze.

- Om 15.30 uur vertrekt de bus, verwachte aankomst op het schoolplein is ca. 16.00 uur.

- School is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal/beschadiging van waardevolle spullen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de decaan van onze school, mevr. Put.

Zij is bereikbaar op telnr. 010-4657438 of per mail: lput@lmc-vo.nl 

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Naar boven