1 januari 0001

Brief Schoolfeest

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)

en leerlingen van de Hildegardis Mavo

 

Rotterdam, 29 november 2017

Betreft: het schoolfeest

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen,

 

Op donderdag 21 december zal het schoolfeest plaatsvinden in de gymzaal op school. Het thema is: ‘Glow in the dark’.

 

Het feest start:              19.30 uur.

Het hek is geopend tot:  20.15 uur.

 

Het feest eindigt voor:   klas 1 en 2 om 22.30uur

                                    klas 3 en 4 om 23.00uur

                                   eerder mag natuurlijk altijd!

 

Een kaartje kost:           € 1,00 voor een leerling (inclusief 2 consumptiebonnen)

                                    € 2,00 voor een introducé (inclusief 2 consumptiebonnen)

Een introducé is             tussen 12 en 17 jaar en mag geen oud-leerling van onze school zijn

                                    een kopie ID is verplicht

een kaartje voor een introducé kan alleen samen met een eigen kaartje gekocht worden

 

Kaartverkoop:                Bij de mentor (tijdens mentorles of pauze).

                                    Met ondertekend strookje en gepast geld in een enveloppe.

 

De leerlingenraad ziet uit naar een geslaagd feest en wil u dus vragen uw kind nogmaals te wijzen op de gebruikelijke schoolregels. Het niet naleven van de regels zorgt ervoor dat uw kind verwijderd wordt van het feest, met introducé als daar sprake van is.

 

Mocht u vragen hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de leerlingenraad

Mw. J. Woudstra

jwoudstra@lmc-vo.nl